Privacy

Privacy

Er wordt gewerkt volgens de beroepsethiek van de beroepsvereniging het NVO en de SKJ.

Geregistreerde professionals hebben een beroepsgeheim.  Dit houdt onder meer in dat jouw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die ik over jou heb, vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij er zorgen zijn ten aanzien van de directe veiligheid van jou of jouw omgeving. Informatie die eventueel met jouw toestemming aan derden wordt gegeven, wordt ook altijd met jou besproken.

Alle herleidbare informatie die ik noteer staat op een encrypted (extra beveiligde) USB stick welke achter slot wordt bewaard.